hflyngen.dk, Ventelisten.

Ventelisten revideres efter køb/salg af haver samt ved tilmeldinger til listen


                                                                                        Nej til tilbudt have. (Ved 3 gange nej rykkes                                    man bagerst på listen)  

Nr. 01  Lise & Bo Kolbe Madsen                                                   Nej 2 gange

Nr. 02  Anne Engsig               Nej 2 gange

Nr. 03  Ian Rigelsen               Nej 2 gange

Nr. 04  Bjarne & Lisbeth Lundqvist

Nr. 05  Marianne Pedersen Jensen
Nr. 06  Tina Christensen og Niels Bloch Jensen
Nr. 07  Nicoline Staal Sørensen
Nr. 08  Mette Staal
Nr. 09  Bjarne Thorlacius
Nr. 10  Tove Ichikawa
Nr. 11  Anna Skålerud

Nr. 12  Sophie Harms

Nr. 13  Annette Hansen
Nr. 14  Marie Brenøe
Nr. 15  henrik Pedersen
Nr. 16  Daniel Bayat
Nr. 17  Eva & Finn Mølsted
Nr. 18  Peter Christensen
Nr. 19  Jeanette Pokorni
Nr. 20  Katrine & Kadir Ilgaz
Nr. 21  Bente Søholt Nielsen
Nr. 22  Birgitte Thygesen
Nr. 23  Caja Skettrup
Nr. 24  Karl Leonhardt  

........

Du skal have bopæl i Lyngby Taarbæk Kommune for at få en kolonihave i H/F Lyngen.
Ved hver have der sættes til salg bliver der sendt e-mail til flere på ventelisten.

Denne e-mail vil være vedhæftet et salgsbrev og en vurdering af haven. Salgsbrevet vil indeholde en tidsfrist. Er der ikke givet endeligt tilsagn om køb inden tidsfristens udløb, vil købstilbud gå videre til den næste på ventelisten. Hvis for eksempel der er sendt salgsbrev til 5 på listen, og den første bliver køber, så bliver de øvrige 4 ikke noteret for et nej.

Svares der ikke på e-mail indenfor tidsfristen, eller bliver der afgivet et lavere bud end det haven sælges for, vil det blive betragtet som et  nej til den tilbudte have. Ved nej 3 gange placeres ansøgeren (efter reglerne i Lyngens vedtægter) bagerst på ventelisten.

Ventelisten bliver revideret efter hvert havesalg, eller når nye har tilmeldt sig.