hflyngen.dk, Ventelisten.

Ventelisten revideres efter køb/salg af haver samt ved tilmeldinger til listen


                                                                                        Nej til tilbudt have. (Ved 3 gange nej rykkes man bagerst på listen)  

Nr. 01  Marie Brenøe                                                                     Nej 2 gang

Nr. 02  Lasse Kjær Hauerberg & Ann-Sofie Carlsen Abild    Nej 2 gang

Nr. 03  Søren Timann Hansen & Solvejg Christensen    Nej 1 gang

Nr. 04  Gitte Ortved Bjerager                                                     Nej 1 gang

Nr. 05  Camilla Blommegård                                                         Nej 1 gang

Nr. 06  Vibeke Hansen                                                                      Nej 1 gang

Nr. 07  Lina J. E. Skålerud                                                                  Nej 1 gang

Nr. 08  Lise & Bo Kolbe Madsen                                                   Nej 1 gang

Nr. 09  Anne Engsig                                                                                Nej 1 gang

Nr. 10  Ian Rigelsen                                                                                Nej 1 gang

Nr. 11  Inga Else Rasmussen                   nej 1 gang

Nr. 12  Bjarne & Lisbeth Lundqvist                                                 

Nr. 13  Marianne Pedersen Jensen                                                                                     

Nr. 14  Tina Christensen og Niels Bloch Jensen                   

Nr. 15  Camilla Berg

Nr. 16  Nicoline Staal Sørensen

Nr. 17  Mette Staal

Nr. 18  Krystyna Hansen

Nr. 19  Kim Massesson

Nr. 20  Søs Krog

Nr. 21  Bjarne Thorlacius

Nr. 22  Julie Christina  Bergstrøm

nr. 23  Tove Ichikawa

nr. 24   Anna Skålerud

Nr. 25  Ali Reza Rahmanzadeh D C                                     Nej 3 gang

Du skal have bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune for at få en have i HF Lyngen

Ved hver have der sættes til salg bliver der sendt e-mail til flere på ventelisten.

Denne e-mail vil være vedhæftet et salgsbrev og en vurdering af haven. Salgsbrevet vil indeholde en tidsfrist. Er der ikke givet endeligt tilsagn om køb inden tidsfristens udløb, vil købstilbud gå videre til den næste på ventelisten.

Svares der ikke på e-mail indenfor tidsfristen, eller bliver der afgivet et lavere bud end det haven sælges for, vil det blive betragtet som et  nej til den tilbudte have. Ved nej 3 gange placeret ansøgeren (efter reglerne i vedtægten) bagerst på ventelisten.

Ventelisten bliver revideret efter hvert havesalg, eller når nye har tilmeldt sig.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.