hflyngen.dk, Ventelisten.

Ventelisten revideres efter køb/salg af haver samt ved tilmeldinger til listen


                                                                                        Nej til tilbudt have. (Ved 3 gange nej rykkes                                    man bagerst på listen)  

Nr. 01  Bjarne & Lisbeth Lundqvist           Nej 1 gang.

Nr. 02  Marianne Pedersen Jensen           Nej 1 gang
Nr. 03  Tina Christensen og Niels Bloch Jensen         Nej 1 gang
Nr. 04  Nicoline Staal Sørensen               Nej 1 gang
Nr. 05  Tove Ichikawa                 Nej 1 gang
Nr. 06  Anna Skålerud                    Nej 1 gang
Nr. 07  Sophie Harms                 Nej 1 gang
Nr. 08  Daniel Bayat                     Nej 1 gang 
Nr. 09  Eva & Finn Mølsted               Nej 1 gang
Nr. 10  Katrine & Kadir Ilgaz                Nej 1 gang 
Nr. 11  Bente Søholt Nielsen                Nej 1 gang 
Nr. 12  Caja Skettrup                     Nej 1 gang
Nr. 13  
Mariam & Michael Funder              Nej 1 gang

Nr. 14  Ian Rigelsen

Nr. 15  Ida Maria Passera Skou                Nej 1 gang
Nr. 16  Zeinab Bamshad
Nr. 17  Julius Rasmussen

........

Du skal have bopæl i Lyngby Taarbæk Kommune for at få en kolonihave i H/F Lyngen.
Ved hver have der sættes til salg bliver der sendt e-mail til flere på ventelisten.

Denne e-mail vil være vedhæftet et salgsbrev og en vurdering af haven. Salgsbrevet vil indeholde en tidsfrist. Er der ikke givet endeligt tilsagn om køb inden tidsfristens udløb, vil købstilbud gå videre til den næste på ventelisten. Hvis for eksempel der er sendt salgsbrev til 5 på listen, og den første bliver køber, så bliver de øvrige 4 ikke noteret for et nej.

Svares der ikke på e-mail indenfor tidsfristen, eller bliver der afgivet et lavere bud end det haven sælges for, vil det blive betragtet som et  nej til den tilbudte have. Ved nej 3 gange placeres ansøgeren (efter reglerne i Lyngens vedtægter) bagerst på ventelisten.

Ventelisten bliver revideret efter hvert havesalg, eller når nye har tilmeldt sig.