hflyngen.dk, Ventelisten.

Ventelisten revideres efter køb/salg af haver samt ved tilmeldinger til listen


                                                                                        Nej til tilbudt have. (Ved 3 gange nej rykkes man bagerst på listen)  

Nr. 01  Ali Reza Rahmanzadeh D C                                     Nej 2 gang

Nr. 02  Daneil Bayat                                                                      Nej 2 gang

Nr. 03      Marianne Dorph-Jensen                                            Nej 2 gang

Nr. 04      Lisbeth Glavind                                                                 Nej 1 gang

Nr. 05  Marie Brenøe                                                                     Nej 1 gang

Nr. 06  Anette & Ivar Hansen                                                    Nej 1 gang

Nr. 07  Lasse Kjær Hauerberg & Ann-Sofie Carlsen Abild    Nej 1 gang

Nr. 08  Lone Gregaard                                                                    Nej 1 gang

Nr. 09  Søren Timann Hansen & Solvejg Christensen    Nej 1 gang

Nr. 10  Gitte Ortved Bjerager                                                     Nej 1 gang

Nr. 11  Ea Philippa Tange                                                                Nej 1 gang

Nr. 12  Camilla Blommegård                                                         Nej 1 gang

Nr. 13  Vibeke Hansen                                                                      Nej 1 gang

Nr. 14  Lina J. E. Skålerud                                                                  Nej 1 gang

Nr. 15  Lise & Bo Kolbe Madsen                                                   Nej 1 gang

Nr. 16  Anne Engsig                                                                                Nej 1 gang

Nr. 17  Anders Petersen                                                                    Nej 1 gang

Nr. 18  Ian Rigelsen                                                                                Nej 1 gang

Nr. 19  Inga Else Rasmussen                   nej 1 gang

Nr. 20  Boris & Oliwia Vuksanovic                                                  nej 1 gang

Nr. 21  Habiba Michael                                                                          nej 1 gang

Nr. 22  Bjarne & Lisbeth Lundqvist                                                  nej 1 gang

Nr. 23  Bahman Barmshad.                           Nej 3 gange

Nr. 24  Reza Tisheh.                              Nej 3 gange

Nr. 25  Marianne Pedersen Jensen                                                     Nej 3 gange                                    

Nr. 26  Tina Christensen og Niels Bloch Jensen                       Nej 3 gange  

Du skal have bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune for at få en have i HF Lyngen

Ved hver have der sættes til salg bliver der sendt e-mail til flere på ventelisten.

Denne e-mail vil være vedhæftet et salgsbrev og en vurdering af haven. Salgsbrevet vil indeholde en tidsfrist. Er der ikke givet endeligt tilsagn om køb inden tidsfristens udløb, vil købstilbud gå videre til den næste på ventelisten.

Svares der ikke på e-mail indenfor tidsfristen, eller bliver der afgivet et lavere bud end det haven sælges for, vil det blive betragtet som et  nej til den tilbudte have. Ved nej 3 gange placeret ansøgeren (efter reglerne i vedtægten) bagerst på ventelisten.

Ventelisten bliver revideret efter hvert havesalg, eller når nye har tilmeldt sig.