hflyngen.dk, Ventelisten.

Ventelisten revideres efter køb/salg af haver samt ved tilmeldinger til listen


                                                                                        Nej til tilbudt have. (Ved 3 gange nej rykkes                                    man bagerst på listen)  

Nr. 01  Tina Christensen og Niels Bloch Jensen          Nej 2 gang

Nr. 02  Nicoline Staal Sørensen                Nej 2 gang
Nr. 03  Tove Ichikawa                     Nej 2 gang
Nr. 04  Anna Skålerud                    Nej 2 gang
Nr. 05  Sophie Harms                  Nej 2 gang
Nr. 06  Daniel Bayat                     Nej 2 gang 
Nr. 07  Eva & Finn Mølsted                   Nej 2 gang
Nr. 08  Katrine & Kadir Ilgaz                Nej 2 gang 
Nr. 09  Bente Søholt Nielsen                Nej 2 gang 
Nr. 10  Caja Skettrup                    Nej 2 gang
Nr. 11  
Mariam & Michael Funder             Nej 2 gang

Nr. 12  Ian Rigelsen                    Nej 1 gang 

Nr. 13  Ida Maria Passera Skou               Nej 2 gang
Nr. 14  Zeinab Bamshad                  Nej 1 gang
Nr. 15  Julius Rasmussen                 Nej 1 gang
Nr. 16  Bettina Evers                  Nej 1 gang
Nr. 17  Hanne Hauerberg
Nr. 18  Zaneta Pac
Nr. 19  Andreas Baylund
Nr. 20  Camilla Folkman
Nr. 21  Lasse Kjær Hauerberg

........

Du skal have bopæl i Lyngby Taarbæk Kommune for at få en kolonihave i H/F Lyngen.
Ved hver have der sættes til salg bliver der sendt e-mail til flere på ventelisten.

Denne e-mail vil være vedhæftet et salgsbrev og en vurdering af haven. Salgsbrevet vil indeholde en tidsfrist. Er der ikke givet endeligt tilsagn om køb inden tidsfristens udløb, vil købstilbud gå videre til den næste på ventelisten. Hvis for eksempel der er sendt salgsbrev til 5 på listen, og den første bliver køber, så bliver de øvrige 4 ikke noteret for et nej.

Svares der ikke på e-mail indenfor tidsfristen, eller bliver der afgivet et lavere bud end det haven sælges for, vil det blive betragtet som et  nej til den tilbudte have. Ved nej 3 gange placeres ansøgeren (efter reglerne i Lyngens vedtægter) bagerst på ventelisten.

Ventelisten bliver revideret efter hvert havesalg, eller når nye har tilmeldt sig.