VÆRD AT VIDE I 2021.

1.    Havelejen for hele 2021 er kr.3.800,- og betales 2 gange årligt (kr.1.900,-): 1. marts og 1. september. Indbetales til foreningens kontonummer: 1551 4109724.

2.   Den store låge skal altid lukkes efter ind- og udkørsel, og begge låger SKAL være låst om vinteren i perioden fra 1. november til 15. marts.

3.   Toiletdøren skal låses i perioden fra 1. oktober til 1. maj. I sommerhalvåret maj til oktober skal der ikke låses, men døre og vinduer skal lukkes efter brug.

4.   Containere til haveaffald tømmes tirsdag i lige uger. Der må sættes brune papirsposer med haveaffald ud ved containerne mandag eller på tømningsdagen. Der må også lægges grene og kviste ud. Disse skal være bundtet og ombundet mad snor

Containerne må ikke fyldes med grene længere end 1 meter. Ikke plastik, papirsposer, sten, jord, jern og metal, rødder og stød.

5.   Container til køkkenaffald bliver tømt hver anden torsdag i lige uger. Containeren fjernes fra oktober til april.

6.   Det tildelte pligtarbejde skal altid passes. Pligtarbejdet går ud til midten af stien.

7.   Hækkeklipning. Skal udføres efter behag, dog mindst en gang efter blomstring senest ved udgangen af august.

8.   Der lukkes for vandet fra november til april.

9.   Al henvendelse til Kommunen eller Kredsen SKAL foregå gennem bestyrelsen.

10.    Enhver ændring af det bebyggede areal skal skriftlig godkendes af bestyrelsen.

11.   Der er offentlig adgang til haveforeningen fra klokken 8.00 til klokken 21.00 i perioden 1. april til 30. september.

Hvad må man ikke ?

12.   Biler. Der må ikke parkeres på gangene. Der må holdes kortvarigt ved af- og pålæsning. Der kan parkeres på festpladsen, hvis der er plads. Gæster skal holde på Lundtoftevej.

13.   Plæneklippere og andre støjende motorer og redskaber må ikke bruges på lørdage fra klokken 15.00 og på søndage og helligdage fra klokken 12.00 I perioden 1. maj til 1. oktober.

14.   Spildevand fra køkkenvask skal opsamles i godkendt beholder og må ikke hældes ud i haven. Skal hældes ud i udslagsvask på siden af toiletbygningen.

15.   Havevanding med slange er ikke tilladt fra klokken 8.00 til klokken 18.00. Udenfor disse tider kan Lige havenumre vande på lige datoer og ulige havenumre kan vande på ulige datoer. Brug af automatiske vandingsanlæg (sprinklere og lign.) er ikke tilladt.

16.   Brug af åben ild ved afbrænding af haveaffald, byggeaffald, lejrbål, bålfade, ild i tønder er forbudt. Det er i det hele taget ikke tilladt at brænde noget af.

17.   Støjende adfærd fra mennesker og dyr må ikke finde sted. Musikanlæg skal ikke kunne høres af naboer.

18. Se i øvrigt foreningens hjemmeside. www.hflyngen.dk

Ovenstående regler er uddrag af:   Kommunens lejekontrakt, Lejevilkår fra kolonihaveforbundet, HF Lyngens vedtægter, Ordensbestemmelser for HF Lyngen.

Venlig hilsen, Bestyrelsen HF Lyngen.