hflyngen.dk, Tilmelding til venteliste

For at få en have i HF Lyngen skal man have bopæl i Lyngby Kommune

Ansøgning om optagelse på ventelisten til en have i HF Lyngen, Lundtoftevej 81, 2800 Kongens Lyngby, skal ske til  foreningens kasserer Solveig Lundtofte på følgende e-mail:

solveiglundtofte@yahoo.dk 

Tilmelding skal indeholde følgende oplysninger:

NAVN,  ADRESSE POSTNUMMER OG BY,   E-MAIL OG TELEFONNUMMER.

Det koster kr. 200,- ved tilmeldelse og efterfølgende kr. 200,- pr. år. Uanset hvornår du er tilmeldt ventelisten, opkræves de årlige kr. 200,- hver 1. marts. Der udsendes email med påmindelse om betaling, som skal ske senest den 1. marts. Betaling skal ske ved indbetaling til netbank på kontonummer 1551 4109724. 

Ved manglende indbetaling fjernes du fra ventelisten.

Når du ansøger om at komme på haveforeningens venteliste, afgiver du samtidig dit samtykke til, at bestyrelsen må bruge dine oplysninger i dens daglige arbejde (f.eks. medlemslisten). Kontaktoplysningerne bliver betragtet som fortrolige oplysninger, og bliver derfor ikke udleveret til andre end bestyrelsen. Kontaktoplysningerne vil også blive registreret i Kolonihaveforbundet Danmark, men vil derudover ikke blive brugt af trediepart.

Når du har sendt dine oplysninger, og din indbetaling er registreret, vil du hurtigst muligt blive sat på ventelisten.