SÆSONKALENDER 2024.

 

Generalforsamling.

Torsdag den 21. marts kl. 19:00 på Lindegården, Peter Lunds vej 8.

 

Der åbnes for vand.

Vil ske omkring den 1. april. (Nærmere om dette vil fremgå af udhængsskabet og e-mail.) Inden dato for åbning af vand, skal alle taphaner lukkes.

 

Hækkeklipning.

Skal udføres efter behag, dog mindst en gang efter blomstring senest ved udgangen af august. Max højde for hæk mod vej 1,4m

 

Pligtstykker og stien foran haverne.

Skuffes, ordnes og smukkeseres hele tiden.

 

Nyt fra Festudvalget:

Ved alle datoer kommer der mere info senere 

Søndag den 5. maj kl. 12.00  arrangeres der flaghejsning. Mød op ved flagstangen til fælles hygge, Kaffe, kage og en ”lille en” til ganen.

 

Lørdag den 15. juni klokken 13.00 holdes damefrokost.

 

Høstfest afholdes lørdag den 24. august.


Plantebyttedag er søndag den 22. september

 

Venlig hilsen Bestyrelsen.