Sæsonkalender efterår 2021


Hækkeklipning.

Skal foretages efter behov, dog senest ved udgangen af august.

Generalforsamling.

Afholdes onsdag den 22. september på Lindegården, Peter Lundsvej 8.


Containere til haveaffald.


Bliver fjernet midt november til april, efter kommunens nye ordning tømmes de hver 14. dag tirsdag (i lige uger). 

Der må sættes brune papirsposer med haveaffald ud på mandag eller på tømningsdagen. Der må også lægges grene på 1 meters længde ud. De skal være bundet og ombundet med snor.


Container for køkkenaffald.

Tømmes hver anden torsdag i lige uger. Fjernes ca. 1. oktober til 1. april.

Stor container til haveaffald.

Bliver opstillet i weekenden 23. til 24. oktober.

Ingen plastik, papirposer, sten, jord, jern og metal, store rødder og stød.


Der lukkes for vand.

Dette vil ske omkring 1. november.

Nærmere besked om dette vil fremgå af email og ophæng i udhængsskabet.


Pligtstykker og område foran haverne.


Smukkeseret og ordnes hele tiden.


Venlig hilsen bestyrelsen