SÆSONKALENDER 2023.

 

Generalforsamling.

Torsdag den 23. marts kl. 19:00 på Lindegården, Peter Lunds vej 8.

 

Der åbnes for vand.

Vil ske omkring den 1. april. (Nærmere om dette vil fremgå af udhængsskabet og e-mail.) Inden dato for åbning af vand, skal alle taphaner lukkes.

 

Hækkeklipning.

Skal udføres efter behag, dog mindst en gang efter blomstring senest ved udgangen af august. Max højde for hæk mod vej 1,4m

 

Pligtstykker og stien foran haverne.

Skuffes, ordnes og smukkeseres hele tiden.

 

Nyt fra Festudvalget:

 

Søndag den 30. april kl. 12.00 arrangeres der flaghejsning. Mød op ved flagstangen til fælles hygge, Kaffe, kage og en ”lille en” til ganen.

 

Lørdag den 3. juni klokken 14.00 til ca.17.00. Familiedag for børn og voksne på festpladsen med Petanque og andre spil. Mere info følger.

 

Lørdag den 17. juni klokken 13.00 holdes damefrokost. Deltagelse koster kr. 100.-. Mere info følger.

 

Høstfest afholdes på festpladsen lørdag den 19. august. Mere info om dette arrangement senere.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen.