Regel-hierarkiet


Regel-hierarkiet


Når reglerne ikke passer sammen (Regel-hierarki)


Alle regler kan placeret i et regel-hierarki, og hvilken regel der gælder, kommer an på, hvordan de er placeret i dette regel-hierarki.

Regel-hierarkiet ser således ud:
1. Lovgivning, som er vedtaget af Folketinget eller statslig myndighed (f.eks. Kolonihaveloven og                 (bygningsreglementet).
2. Lokalplaner eller lignende vedtaget af kommunalbestyrelser, byråd m.v.
3. Deklarationer eller andet som er tinglyst på jorden.
4. Lejekontrakten med jordens ejer.
5. Kolonihaveforbundets regler vedtaget på kongres eller af hovedbestyrelsen (f.eks. vurderingsregler,            lejevilkår m.v.)
6. Medlemmets lejekontrakt med foreningen.
7. Foreningens vedtægter og ordensregler.

Foreningen kan altså ikke lave interne regler, der strider imod regler, som står højere oppe i hierarkiet.

Fra Kolonihaveforbundets Bestyrelsesvejledning 2023.