Dagsorden 2023


Haveforeningen LYNGEN

Lundtoftevej 81, 2800 Kongens Lyngby 

          

Generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:00 på Lindegården, Peter Lundsvej 8

 

 

Dagsorden:

 1 .       Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Carsten Christiansen Fra Kredsen.)

 2.       Valg af referent. (Bestyrelsen foreslår Julie Henkelman have 46)

    3.       Valg af stemmetællere (2 stk.) (Bestyrelsen foreslår dirigenten klarer denne opgave)

    4.       Godkendelse af sidste års referat, den ordinære generalforsamling.

    5.       Bestyrelsens beretning. 1/3 2022 til 1/3 2023. Udsendt ultimo februar 2023.

    6.       Haveforeningens årsregnskab.

    7.       Indkommende forslag: Bestyrelsen foreslår vedtagelse af reviderede ordensbestemmelser.

    8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand: Steen Tolstrup (have 40) Modtager genvalg                       På valg i ulige år.

Kasserer: Nina Grønhøj (have 28)                                                                     På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Lise Voigt (have 8) Modtager genvalg                       På valg i ulige år.

Bestyr. medlem: Christian Becker (have 5)                                                   På valg i lige år.

Bestyr. medlem: Julie Henkelman (have 46)                                                På valg i lige år.

Bestyr. suppleant: Erik Frydling Rasmussen (have 2) Genvalg         På valg årligt.

Revisor 1: Bodil Madsen (have 41) Modtager genvalg                           På valg i lige år.

Revisor 2: Anette Frydling Rasmussen (have 2) Modt. genvalg.       På valg i ulige år.

Revisorsuppleant: Jan Fynbo (Have 9) Modtager genvalg                   På valg årligt.

    9.       Valg af festudvalgsmedlemmer:

Medlem: Annelise Steengaard (have 40) modtager genvalg               På valg årligt.

Medlem: Inge Christiansen (have 26) modtager genvalg                      På valg årligt.
M
edlem: Marianne Modest (have 48) Modtager genvalg                                              På valg årligt.

Medlem: Pia Borrit (have 11) Modtager genvalg                                         På valg årligt.

Medlem:Bente Sonberg (have 12) Modtager genvalg                              På valg årligt.

    10.       Eventuelt. Under dette punkt kan alt diskuteres og intet vedtages.

med venlig hilsen

Bestyrelsen