hflyngen.dk, Bestyrelsen.


Ved den ordinære generalforsamling den 22. sept. 2021 blev der afholdt valg af ny bestyrelse:


Formand:Steen Tolstrup. E-mail: steen4588@gmail.com Tlf.: 20 83 33 37 Have 40.


Næstformand:  Lise Voigt. Have 49.


Kasserer: Nina Grønhøj. E-mail: niki@cool.dk Tlf.: 60 84 98 87 Have 28.


Sekretær:  Julie Henkelman. Have 46.


Bestyrelsesmedlem:  Christian Becker. Have 5.


Suppleant: Erik Frydling Jørgensen. Have 2. 


1. Revisor:  Bodil Madsen. Have 41.

2. Revisor: Anette Frydling Rasmussen. Have 2.

Revisor suppleant:  Jan Fynbo. Have 9.


Festudvalg;  Annelise Steengaard.  Have 40.

        Inge Christiansen. Have 26

                  Pia Borrit. Have 11
        Bente Sonberg. Have 12
        Marianne Modest. Have 48


Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen. På lige årstal vælges næstformand, kasserer og sekretær. På ulige årstal vælges formand og det menige medlem.

Endvidere vælges 2 revisorer, som skiftevis er på valg hvert andet år således, at 1. revisor vælges på lige årstal og 2. revisor vælges på ulige årstal.

 Herudover vælges hvert år suppleanter til bestyrelsen.